piątek, 11 marca 2011

Z archiwów Kleczkowa i okolic

"Szukam, szukania mi trzeba 
Domu gitarą i piórem 
A góry nade mną jak niebo 
a niebo nade mną jak chmury" 
"Sielanka w Domu" fragment. Wolna Grupa Bukowina


Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować wybrane informacje z okolic Kleczkowa. Materiał ten opiera się na kwerendach archiwalnych, internetowych, wymianie korespondencji, zebranymi w notatkach relacjami, moich własnych poszukiwań jak i osób je wspierających. Liczę na to że w ten sposób znajdą się inni mogący coś dodać, uzupełnić tą wiedzę jak i odnaleźć własne powiązania.
Okolica ta "w przestrzeni burz i dziejów kipieli" została strasznie zdewastowana, a tym samym pozbawiona niekiedy bezpowrotnie jedynych śladów i dokumentów upamiętniających ludzi i miejsca. Moja uwaga została skupiona głównie na nazwiskach, które w jakiś sposób przewijały się wokół dziejów mojej rodziny. Nazwiska te bywają silnie powiązane z miejscowościami z tego regionu, bo właśnie ludzie kształtowali i budowali je przez wieki.
Jednym z pierwszych wpisów jakie napotkałem, a dotyczyły Kamionowa i rodziny Kamionowskich były zapisy w dostępnych herbarzach. Treści w nich zawarte prezentowałem w artykule "O Mierzejewskich podania opisane i nie tylko" lub wcześniejszym "Rodowód (właściwie wywód przodków)", "Potomkowie Marcina Mierzejewskiego w grupy rodzinne powiązni oraz inni znani z publikacji i dokumentów".
Autorzy herbarzy brali je prawdopodobnie z Metryki Koronnej (Metrica Regni) w której kanceliści królewscy wpisywali treść edyktów, dekretów, nadań itp.
Spotkać można tam było między innymi zapis z XVI wieku odnośnie Mikołaja Kamionowskiego synu Piotra oraz Pawła Kamionowskiego dziedziców Kamionowa i Dąbka w Ziemi Łomżyńskiej. Dziś te dokumenty znajdują się w AGAD ( Archiwum Główne Akt Dawnych).
MK 111, 138-139v. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.03.26 Donatio sortium in villis hereditariis Kamionowo et Dąbek in terra Lomzensi sitis per Nicolaum filium olim Petri Kamionowski, heredem in ibidem Vito filio olim Pauli Kamionowski, heredi in praefatis villis, approbatur. 

Rejestr pogłównego dystryktu Ostrołęckiego z 1674 roku w którym wymienieni są z imienia i nazwiska główni mieszkańcy miejscowości. Dane pochodzą z jednej karty.
Wg mnie i mojej nikłej znajomości łaciny używa się tam określeń na stan domostw w jakim się znajdują po "potopie" szwedzkim. Zapisano też prawdopodobnie w podsumowaniu, na dole, ilość odeszłych = zmarłych?  (łac. abiturus). Szczegółową analizę tego dokumentu pozostawiam zawodowym historykom i innym znawcom

Grzymały Zalesie
 • Jan & Andrzej Grzymała   -  z jednego domu ( łac. ab una domo)
 • Walenty & Krzysztof Grzymała  -  z jednego domu
 • Marcin & Mateusz Grzymałowie  -  z jednego domu
 • Stanisław & Jakub  -  z jednego domu
Parafia Kleczkowo
Żyznowo
S....? & Franciszek Żyznowski  -  z jednego domu
??? & Bartłomiej Żyznowski  - z jednego domu
Jakub & Wojciech Mierzejewski  -  z jednego domu

Kamionowo
 • Józef & Paweł Kamionowski  - z jednego domu
 • Mateusz (Mathias=Mateusz lub Maciej) & Jan Kamionowski  -  z jednego domu
 • Marcin & Maciej  Kamionowski  - z jednego domu
 • Bartłomiej Radgowski  - z jednego domu
          Następcy & Mateusz Zaremba  - z jednego domu
 • Kazimierz & Jakub Kamionowski  - z jednego domu
Radgoszcz
 • Jan & Maciej Radgowski - z jednego domu
 • Mateusz Radgowski & ??? - z jednego domu
 • Józef Radgowski - z jednego domu
 • Wojciech & Jakub Radgowski - z jednego domu
 • Maciej & Prokop Ragowski - z jednego domu
Niedźwieck (wieś dziś nieistniejąca w okolicach Kamionowa)
 • Jakub syn Adama Niedzwieckiego - z jednego domu
 • Andrzej syn Adama Niedzwieckiego - z jednego domu
 • Wojciech Niedzwiecki - z jednego domu
Zawady
 • Jan & Andrzej Szabłowski - z jednego domu
 • Piotr & Bartłomiej Gawkowski - z jednego domu


  Jak można zaobserwować po nazwiskach w poszczególnych miejscowościach są one niekiedy stale występujące od wieków, jeśli nie w danej miejscowości to najbliższej okolicy aż do dziś.


  Archiwum Kleczkowskie. Na podstawie wybranych zapisów ze ślubów za lat 1808-1820
  mikrofilm 4/1523, 4/1524
  Akta Stanu Cywilnego gm. Kleczków, powiatu Ostrołęckiego w Departamencie Płockim od dnia 01.05.1808 Xsięga Trzecia.

  Dąbek VII 1820.02.15 
  Ślub Macieja Dąbkowskiego lat 53. 17.02 roku bieżącego kończący, przy ojcu zamieszkały. 
  syn Gabryela Dąbkowskiego i Heleny Szabłowskiej, dziedzic Dąbka
  wdowiec po zmarłej 18.06.1819 Mariannie z Kurpiowskich 
  oraz Katarzyny Boguckiej lat 31. 25.04. roku bieżącego kończącą, zamieszkałą w Dąbku 
  córkę Antoniego Boguckiego, Sędziego Nurskiego i Rozalii z Czyżewskich 
  Świadkowie: 
  Augustyn lat 50, Piotr lat 40, Kleczkowscy. 
  Jan lat 52, Konstanty lat 46, Grabińscy. Wszyscy z Kleczkowa

  Zapisy nie są ustawione chronologicznie ani alfabetycznie bo wynotowywane były w różnych miejscach i czasie. Stanowią luźny wybór nazwisk które znalazły się w kręgu moich zainteresowań. Dla odnalezienia właściwego nazwiska najlepiej użyć funkcji "CTRL+F" i wpisać szukaną frazę.
  Doskonałym uzupełnieniem tutaj zawartych informacji z regionu są biogramy ze strony www.katalogszlachty.com

  Dla pewnej sprawności w zapisie jak i odczytach będę używał schematu oraz wielu skrótów i tak:

  Nazwa miejscowości. Numer wpisu liczbą rzymska zapisana. Data zdarzenia
  Główny podmiot wydarzenia lat 53 = l.53, 01.01. = dzień, miesiąc, data urodzin, roku bieżącego kończący = r.b.k. Urodzony = ur.
  syn Gabryela = s. Gabryela, dziedzic Dąbka = dz. Dąbka, zamieszkał(a)y w Dąbku = zam. w Dąbku
  córkę Antoniego = c. Antoniego. Zmarł(ej)y = zm.
  gmina Troszyńska = gm. Troszyńska
  paraf Piskiej = paraf. Piskiej
  Czasami zapisywano funkcje, dostojności lub zawody jakie wykonywali. W przypadku dostojności bywa że używano skrótów których nie będę rozwijał ani skracał.
  Zapis świadków o ile byli tej samej familii zawierał tylko imiona, wiek oraz miejsce zamieszkiwania. Bywa istotna kolejność w jakiej zapisywano świadków. W pierwszej linii rodzina związana z Nowożeńcem, a w kolejnej związana z Nowozaślubioną. W tym ostatnim przypadku jeśli była wdową świadkami często bywała rodzina i dzieci byłego męża. Ten fakt jak i to że świadkami bywali także najbliżsi sąsiedzi może ukierunkować niejednego poszukiwacza. W szczególnych przypadkach rodzinnych świadkami zostawały osoby funkcyjne z gminy lub parafii np.pisarz, sędzia, kościelny czy też tzw. dziad szpitalny. 
  Niestety wiek osób towarzyszący należy traktować z dużą rezerwą w przypadku ewentualnych poszukiwań. Najlepiej zachować tolerancję co najmniej +/- 5 lat.

  Dzbenin VI 1820.02.07
  Ślub Wawrzyńca Mierzejewskiego l.26 30.08 r.b.k. s. Jakuba Mierzejewskiego i Elżbiety z Długokęckich zam. Dzbenin.
  a Marianna Gocłowska l.30 07.09 r.b.k. c. Baltazara Gumkowskiego i Agaty z Opęchowskich
  wdowa po zm. 05.03.1819 Andrzeju Gocłowskim dz. Dzbenina
  Świadkowie: Antoni Kleczkowski l.22 Dyr. szkoły parafialnej w Kleczkowie, Baltazar Skarpetkowski l.33, Jan Matuszewicz l.38 dziad szpitalny. 

  Dąbek III 1808.06.08
  Karol Chełstowski l. 35,  02.11 r.b.k., wdowiec po Marcjannie Grabowskiej
  s. Adama Chełstowskiego i Franciszki z Mierzejewskich Kocików we wsi Choromany gm. Troszyńskiej
  a Apolonia Choromańska l.38 ur.24.11 r.b.k. c. nieżyjącego Macieja i Doroty Choromańskich zam. w Dąbku
  Świadkowie: Michał Filochowski l.40, Maciej Dąbkowski l.40, Paweł Dąbkowski l.26 wszyscy z Dąbka
  Michał Choromański l.35 z Choroman gm. Troszyn

  Opęchowo VII 1809 rok
  Tomasz Stepnowski l.27 ur.19.09.r.b.k. s. nieżyjącego Walentego Stepnowskiego zm. 08.01.1797 i żyjącej Marcjanny z Suskich.
  Okazał  Akt uszanowania i zezwolenia przez Mateusza Suskiego, brata starszego a swego ciotecznego spisany w mieście departamentowym Łomzy dnia 30.01 przed pisarzem Stanisławem Supińskim i w obecności świadka Walentego Kamionowskiego
  a Franciszką Opęchowską l.23, ur.22.05.r.b.k. c. Pawła Opęchowskiego i Rozalii z Kurpiewskich 
  Świadkowie: Spisujący Szymon Opęchowski l.56, Szymon Kurpiewski z Kurpi l.57, Jan Jankowski z Jankowa gm. Nowogród, szwagra Tomasza Stepnowskiego l.40, Jakuba Czartoryskiego z Czartoryi gm. Miastkowskiej l.45

  Opęchowo V 1808.06.20
  Jakub Wierzbowski l.33. ur.30.04. r.b.k. z Opęchowa dz., s. niezyjącego Tomasza Wierzbowskiego i Petronelą Buczyńska spłodzony syn
  Marianną Wierzbowską l.41. ur. 26.08. r.b.k., wdową po Janie Wierzbowskim dz. i posesor we wsi Opęchowo zm. 14.08.1807, spłodzona niegdy z Franciszka Dąbkowskiego w Dąbku a Klarą także Dąbkowską Trojanówną
  Świadkowie: Marek Wierzbowski l.63 - stryj Jakuba zaślubionego, Paweł Opęchowski z Opęchowa l.42, Paweł Dąbkowski l.26 - brat stryjeczny wstępującej z Dąbka

  Dzbenin  1809 dn.  4 miesiąca Marca w Niedzielę
  Piotr Paweł Czartoryski l.20 ur. 29.06.r.b.k, s. nieżyjącego Grzegorza Czartoryskiego i żyjącej Petroneli z Mierzejewskich we wsi Dzbenin zam.
  a Małgorzatą Wierzbowską l.25 ur. 19.06.r.b.k., c. nieżyjącego Pawła Wierzbowskiego i żyjącej Maryanny z Dąbkowskich we wsi Dzbenin zam
  Świadkowie: Michał Filochowski l.40 z Dąbka. Adam Długokęcki l.25 z Sawał Górnych, Janusz Olszewski l.40 ze Żmiewka paraf. Piskiej, Wincenty Gawkowski l.30 z Dzbenina

  Biogram: Info z aktu ślubu -1809 r. Agnieszka Żyznowska l.23 ur. 06.01 r.b.k., c. nieżyjącego Franciszka Żyznowskiego zm 03.05.1807 oraz Małgorzaty Wierzbowskiej. Świadek: Franciszek Szabłowski l.35 z Żyznowa

  Dzbenin Pacha X 1809.02.13
  Jan Białobrzeski l.22 ur. 14.10.r.b.k., dz. Dzbenina s. nieżyjącego Krzysztofa Białobrzeskiego zm. 1802.05.09  i Katarzyny z Mierzejewskich zm 1797.02.20 w Dzbeninie w asystencji Andrzeja Gocłowskiego wuja swego i Baltazara Gumkowskiego a małoletnią Maryanną Wiezbowską dn. 27.03.1804 spłodzoną z Apolonii i Tomasza Wierzbowskiego, córki, jedynaczki.
  a Apolonią Wierzbowską l.34 ur. 05.02. r.b.k., wdową po Tomaszu Wierzbowskim zm. 1807.11.22. c. Grzegorza Wierzbowskiego i Agnieszki Filochowskiej
  Świadkowie: Wuj Jan Białobrzeski, Baltazar Gumkowski l.70, Paweł Wierzbowski l.62, Grzegorz Wierzbowski ojciec zaślubionej l.70

  Opęchowo XI 1810.07.29
  Szymon Kurpiewski, l.59, wdowiec po zm. 23.12.1809 Helenie z Nowowieyskich, s. Wawrzyńca i Teresy Truszkowskiej dz. na Kurpiach
  a Marcjanną Gocłowską l.37 ur. 19.01. r.b.k. , wdową po Ignacym Gocłowskim zm. 23.07.1807, c. nieżyjącego Jakuba Rostkowskiego i Macyanny ze Skarzyńskich
  Świadkowie: Maciej Dąbkowski l.50 z Dąbka, Walenty Rozkiewicz? l.48 - kowal z Kleczkowa. Jan Choromański l 30.

  Niedźwieck VII 1809.03.04
  Adam Truszkowski l. 50, wdowiec s. nieżyjącego Wojciecha Truszkowskiego i Maryanny także z Truszkowskich we wsi Traszki Pikuty zam
  a Dorota z Paszkowiczów l.46, c. Piotra i Antoniny ze wsi Łady Borowe paraf. Puchalskiej, wdowa z pierwszego małżeństwa Gołębiewska, a z drugiego Balicka, po Karolu Balickim zm. 03.06.1808 gospodarzu w Niedźwiecku.
  Świadkowie: Mikołaj Żyznowski l.40 z Żyznowa, Stanisław Dziuba l.45 ze wsi Szabły Stare gm. Smłodowskiej (obecnie nazywanej Śniadowskiej), Andrzej Czerwiński l.40, magistra szewskiego z Kleczkowa.

  Dzbenin VI 1810.03.04 Niedziela
  Jan Mierzejewski l.20 ur. 27.06. r.b.k., s. nieżyjącego Piotra Mierzejewskiego i żyjącej Heleny z Kurpiewskich we wsi Dzbenin zam.
  a Teresą Dzbeńską l.23, ur. 30.09 r.b.k., c. nieżyjącego Jana i Franciszki z Mierzejewskich we wsi Dzbenin zam.
  Świadkowie: Jan Mierzejewski l.38 ze wsi Chrzczona, Franciszek Kurpiewski l. 46 ze wsi Kurpie gm. Troszyńskiej, Wincenty Gumkowski l. 25, Wawrzyniec Białobrzeski l.34 ze wsi Dzbenin.

  Kleczkowo XVIII 1811.02.18
  Jan Opęchowski s. Szymona i Agnieszki z Dzbeńskich a Franciszką Jastrzębską l.23, c. nieżyjącego Jana Jastrzębskiego i żyjącej Anny z Dzwonkowskich we wsi Kleczkowie zam.
  Świadkowie: Rafał Cichocki - dziedzic i wójt Kleczkowa l.29, Wincenty Zaremba l.50 - sołtys Łątczyna, Tomasz Opęchowski l. 36 - Komisarz Powiatowy, Jakub Jastrzębski l. 25 brat zaślubionej.

  Kleczkowo XVI 1811.01.21
  Walenty Żemiski l.31, ur. 15.02 r.b.k., s. nieżyjącego Tomasza Żemiskiego ze wsi Młynarze paraf. Sieluńskiej i Magdaleny ze Strzemiecznych
  a Józefą Grabowską l.25, ur.28.02.r.b.k. c. nieżyjącego Kazimierza Grabowskiego ze wsi Olszewa paraf Ostrołęckiej pozostającą w służbie Baltazara Grabińskiego, dziedzica we wsi Kleczkowie.
  Świadkowie: Mateusz Łada l.32, Wojciech Żyznowski l. 38, Jakub Mosolewski? l.49, Jakub Jastrzębski l. 28.

  Opęchowo XV 1810.11.12
  Kazimierz Trzaska l.18 s. Pawła Trzaski i Agnieszki z Jastrzębskich
  a Teklą Opęchowską l. 16 c. Szymona Opęchowskiego i Agnieszki Dzbeńskiej
  Świadkowie: Maciej Stepnowski l.30 ze wsi Gosk, paraf. Piskowskiej, Andrzej Żyznowski l.41 z Kleczkowa, Baltazar Grabińśki l.90

  Zawady XII 1810.08.06
  Ignacy Dąbkowski l.45, ur. 01.08. r.b.k. s. nieżyjącego Jana i Krystyny z Żyznowskich
  a Wiktorią Wrzoskowską l.20, ur.05.03 r.b.k., c. Walentego i Małgorzaty z Szabłowskich.
  Świadkowie: Franciszek Dąbkowski l.40 - młodszy brat, Franciszek Tyszka l.28 ze wsi Łady, paraf. Czerwińskiej, Wojciech Szabłowski l.30 ze wsi Szabły Stare, Józef Żyznowski l.23.

  Opęchowo V 1812.01.05
  Mikołaj Truszkowski l.59 ur. 09.09 r.b.k., s. nieżyjącego Łukasza Truszkowskiego i Katarzyny z Wierzbowskich w Dzbeninie dziedzicznie zamieszkały, po zmarłej Klarze Choromańskiej, pierwszej małżonce wdowiec.
  a Katarzyną Dzbeńską wdową, l.43, ur. 23.11.r.b.k., c. nieżyjących Sebastiana Opęchowskiego i Franciszki z Suskich w Opęchowie zam., po niężyjącym Janie Dzbeńskim zm. 19.03.1811. Wdowa przy bracie swym Józefie Opęchowskim mieszkająca.
  Świadkowie: Tomasz l.40, Wawrzyniec Białobrzeski l.38 z Dzbenina, Szymon Opęchowski l.60, Józef Opęchowski l. 48 - brat zaślubionej z Opęchowa.

  Kleczkowo 1812.11.25
  Franciszek Dąbkowski l.42, ur. 30.03 r.b.k., s/ niezyjącego Jana Dąbkowskiego i Krystyny z Żyznowskich, zam. w Żyznowie
  a Angelą Rozkiewiczówną l.21, ur. 20.08 r.b.k., c. Walentego mistrza kowalskiego oraz Maryanny z Nizińskich.
  Świadkowie: Rafał Dąbkowski l.31 - wójt i dziedzic z Kleczkowa, Wincenty Zaremba l.50 - wójt ze wsi Królewskiej Łątczyna. Urodzeni Ignacy l.46 - brat starszy, Marcin l.38 Dąbkowscy - brat młodszy, bracia rodzeni.

  Dzbenin 1811.07.08
  Szlachetny Andrzej Kamiński l.48, ur. 10.06. r.b.k., s. nieżyjącego Michała Kamieńskiego i Jadwigi Ścigalskiej, wdowiec po zmarłej Weronice Mierzejewskiej.
  We wsi Susk w służbie u J.W. Antoniego Bukowskiego Sędziego Pokoju Powiatu Ostrołęckiego pozostający.
  a Anną Mierzejewską l.27, ur. 25.07 r.b.k. c. Marcina Mierzejewskiego, dziedzica w Dzbeninie i Rozalii z Chrostowskich.
  Świadkowie: Cypryan Pawczyński l.68 ze wsi Susk, Franciszek Drążewski l.89, Tomasz Opęchowski l.40, Wawrzyniec Białobrzeski l.38, dziedzice w Dzbeninie.

  Dzbenin Pacha 1811.06.10
  Andrzej Chrostowski l.30, ur. 01.12. r.b.k., s. nieżyjącego Jana Chrostowskiego i Małgorzaty Mierzejewskiej, wdowiec po bezpotomnie zmarłej 19.04.1811 Katarzynie Kurpiewskiej w Dzbeninie pod Nr.17 zamieszkały.
  a Małgorzatą Wierzbicką l.25, ur. 10.07. r.b.k., c. Grzegorza Wierzbowskiego i Agnieszki Filochowskiej we wsi Dzbenin.
  Świadkowie: Jan Karpiński l.25 z Kurpki, Tadeusz Łada l.40 z Chrostowa, Mikołaj Wirzbowski l.23 z Dzbenina.

  Dzbenin VII 1813.06.29
  Stanisław Mierzejewski l.21, ur. 12.05., s. nieżyjącego Marcina Mierzejewskiego dziedzica w Dzbeninie zm. 22.05.1812 i żyjącej Rozalii z Chrostowskich, dziedzic pod Nr. 12 w Dzbeninie zam.
  a Anną Olszewką l.20, ur. 25.07. r.b.k., c. Andrzeja i Maryanny z Mierzjewskich
  Świadkowie: Hieronim l.45, Wawrzyniec l.40 Białobrzescy, Michał Wierzbowski l.36,  Piotr Czartoyski zam. w Dzbeninie.

  Kleczkowo V 1813.06.06
  Paweł Trzaska l.29, ur., 25.01. r.b.k., s. nieżyjącego Szczęsnego Trzaski zm 04.03.1795 z Opęchowa i Brygidy Woysz zm 21.02.1795 we wsi Niedźwieck
  a Wiktorią Mierzejewską l.36, ur. 18.12. r.b.k., c. nieżyjącego Wojciecha Łady zm. 21.02.1795 w Dzbeninie oraz Katarzyny Dzwonkowskiej zm. 24.12.1782 w Kleczkowie, wdowę po zm. 18.04.1812 Ignacym Mierzejewskim.
  Świadkowie: Augustyn l.45, Piotr l.38 Kleczkowscy, Jan l.49, Konstanty l. 40 Grabińscy

  Dąbek IV 1813.05.30
  Jan Grabiński l.49, s. nieżyjącego Baltazara Grabińskiego, dziedzic w Kleczkowie zm. 21.01.1813 oraz Katarzyny z Żyznowskich zm. 03.01.1785
  a Julianną Dąbkowską l.31, ur. 13.02. r.b.k., c. Tomasza Dąbkowskiego zwanego "Kopeć" i Franciszki z Mierzejewskich w Dąbku zam.
  Swiadkowie: Konstantyn l.40, Tomasz l.24 Grabińscy - bracia stryjeczni, Augustyn l.45, Piotr l.38 Kleczkowskich.

  Dąbek VII 1812.02.10
  Idzi Rostkowski l.32, ur. 01.09. r.b.k., s. Marcina Rostkowskiego i Rozalii z Dąbkowskich w Dąbku i Kleczkowie zam.
  a Franciszką Kurpiewską l.29, ur. 17.11 r.b.k., c. Piotra Duchnowskiego i nieżyjącej Elżbiety z Chrostowskich, wdową po pierwszym mężu Walentym Kurpiewskim zm 1810.05.28 pod Nr. 9 zam.
  Świadkowie: Karol Dąbkowski l.36, Jan Choromański l.40, Maciej Dąbkowski l.42, Paweł Dąbkowski l.35 dziedziców z Dąbka.

  Kleczkowo XII 1813.11.27
  Andrzej Żyznowski l.43, ur. 24.11. r.b.k., s Michała Zyznowskiego zm 01.09.1794 i Elżbiety z Ptaszyńskich zm. 04.12.1788, wdowiec po pierwszej żonie Małgorzacie Dzwonkowskiej, drugim ślubem z Franciszką z Rogińskich zm 19.09.1807 w Kleczkowie pod Nr 4 zam. Jako też przy intercyzie ślubnej przez Ignacego Lempickiego Pisarza Powiatu Ostrołęckiego w dn 05.08.1810 spisany
  a Franciszką Usińską c. Kazimierza Czartoryskiego pod Nr 9 w Kleczkowie zam. z nieżyjących Annie i Adamie Usińskim, organiście kościoła Kleczkowskiego zm. 22.03.1807
  Świadkowie: Augustyn l.45, Piotr l.38 Kleczkowscy, Jakub Jastrzębski l.26 z Kleczkowa, Józef Jastrzębski l.21 z Żyznowa.

  Kleczkowo XI 1813.11.02
  Andrzej Usiński l.28, organista Kleczkowski ur. 16.10 r.b.k., s. Joachima (majstra szewskiego) i Maryanny Usińśkich.
  a Franiszką Łada l.28, ur. 24.02 r.b.k., c niezyjącego Wojciecha Łady i Wiktorii Mierzejewskiej
  Świadkowie: Mateusz Łada l.30, Tomasz Grabiński l.25

  Żyznowo IX 1813.08.15
  Jan Żyznowski l.24, ur. 30.05. r.b.k., s. nieżyjącego Franciszka zm. 03.05.1807 dziedzica w Żyznowie i żyjącej Małgorzaty z Wierzbickich przy matce pod Nr. 7 zam.
  a Marcjanną Żyznowską l.21, ur. 11.08. r.b.k., c. Bartłomieja i Franciszki z Dzwonkowskich pod Nr 4 zam.
  Świadkowie: Błażej l.60, Józef l.36 Żyznowscy, Ignacy l.50, Franciszka l.45 Dąbkowskich dziedziców w Żyznowie zamieszkałych.

  Kamionowo VIII 1813.08.01
  Augustyn Wierzbowski l.23, ur. 28.08 r.b.k., s. nieżyjącego Stanisława Wierzbowskiego zm. 16.08.1801 w Opęchowie i Agnieszki z Rostkowskich zm. 07.10.1812.
  a Antoniną Kamionowską l.25, ur. 10.06 r.b.k. c. Józefa Kamionowskiego "Babich" zwanego dziedzica w Kamionowie i niegdy Anny z Dobkowskich.
  Świadkowie: Joachim l.50, Maciej l.40 Białobrzescy, Stanisława l.45, Antoni l.23 Kamionowscy

  Opęchowo XXI 1814.02.16
  Józef Dobiecki l.21, ur. 19.03. r.b.k., s. nieżyjącego Jana i Brygidy z Orłowskich we wsi Milewie zam.
  a Klarą Żebrowską l.23, ur. 13.08. r.b.k., c. nieżyjącego Franciszka ze wsi Sawał Dolnych zm. 09.10.1807 oraz Franciszki z Rostkowskich we wsi Opęchowie żyjącą.
  Świadkowie: Kacper l.70, Andrzej l..40 Truszkowscy,  Jakub Wierzbowski l.40, Kaziemirz trzaska l.24 z Opęchowa.

  Niedżwieck XVIII 1814.02.15
  Bartłomiej Trzaska l.37, ur. 20.08. r.b.k., s. niezyjącego Felicjana Trzaski zm. 14.03.1809 i Doroty Choromańskiej zmarłej w Opęchowie dziedzice.
  a Maryanną Dmochowa l.48, ur. 19.07. r.b.k., c. Łukasza i Maryanny z Gozdów we wsi Tarnów paraf. Miastkowskiej mieszkający, wdową po zm. 20.02.1813 Mateuszu Dmochu-kopczarzu we wsi Niedźwieck zam.
  Świadkowie: Andrzej Uszyński-organista Kleczkowski, Jan Matuszewicz l.32, Walenty Gałecki l.40

  Opęchowo XVII 1814.02.09
  Maciej Trzaska l.19, ur. 26.02. r.b.k., s Felicjana zm. 14.03.1809 i żyjącej Doroty z Mieczkowskich
  a Maryanną Jakacką l.24. ur 08.07. r.b.k. c. Rozalii Jakackiej teraz Kacpra Truszkowskiego małżonki
  Świadkowie: Kacper Truszkowski l.70, Maciej Wierzbowski l.27, Jakub Wierzbowski l.40. Kazimierz Trzaska l.24 z Opęchowa.

  Opęchowo XVI 1814.02.14
  Jan Mierzejewski, l.32, ur.13.01. r.b.k., s. nieżyjącego Mateusza i Apolonii z Modzelewskich we wsi Janki Stare parafii Czerwińśkiej, wdowiec po Maryannie Filochowskiej zm. 30.03.1810 r.
  a Józefatą Kurpiewską l.19, ur. 26.04. r.b.k., c . Szymona Kurpiewskiego zm. 14.03.1806 r. i żyjącej Maryanny z Opęchowskich na Opęchowie dziedziców.
  Świadkowie: Szymon l.60, Jan l.26, Wawrzyniec l.63 Opęchowscy, Jakub Wierzbowski l.28.

  Kleczkowo XV
  Ślub Andrzeja Truszkowskiego z Agnieszką Truszkowską l.20 ur.27.10. r.b.k., c. Mateusza i Maryanny z Dzwonkowskich. Dziedzic części wsi Pikuty paraf. Smłodowskiej (Śniadowskiej) po ojcu upadłych dziedziczka u swego wuja Franciszka Dzwonkowskiego we wsi Kleczkowie zam.
  Świadkowie: Michał Truszkowski l.43 -brat oblubieńca w Sierzputach Markach zam, Andrzej Modzelewski l.37 - szwagier, w Jemielitych. Ze strony ślubującej Andrzej Żyznowski l.40, Roch Piskowski l.44

  Opęchowo IV 1814.07.31
  Szymon Truszkowski l.42, ur. 26.10 r.b.k., s. nieżyjącego Łukasza Truszkowskiego i Urszuli Żyznowskiej zam w Opęchowie
  a Heleną Grzymulanką (Grzymała) l.24, ur.03.03. r.b.k., c. Piotra i Agaty z Jankowskich małżonków Grzymałów z parafii Szczepanowskiej dziedzice częsciowi z Opęchowa.
  Świadkowie: Kacper Truszkowski l.60, Andrzej Truszkowski l.40
  Szymon Opęchowski l.62, Wawrzyniec Opęchowski l.70 z Opęchowa.

  Dzbenin VII
  Ślub Jana Wierzbowskiego z Maryanną Opęchowską l.33 ur, 22.09.r.b.k., c nieżyjącego Andrzeja Białobrzeskiego zm 1781.07.08 w Dzbeninie dziedzica częściowego i żyjącej Barbary Chrostowskiej drugim ślubem Pawła Woysza małżonki w Dzbeninie, wdowa po niegdy Tomaszu Opęchowskim zm. w 1813 roku
  Świadkowie: Józef Żyznowski l36, Wawrzyniec Opęchowski l.70, Ambroży Mierzejewski l.46 w Opęchowie dziedzicznie zamieszkali i Jana Choromańskiego l.40

  Zawady 1814.07.08
  Walenty Żyznowski l.19 ur. 25.01 r.b.k., s. niegdy Ignacego Żyznowskiego zm. w Żyznowie 31.05.1807 r. i żyjącej Apolonii z Dzwonkowskich, drugim ślubem Wojciecha Jastrzębskiego z Żyznowa
  a Anną Wrzoskówną l.20, ur.23.06. r.b.k., c. Rocha i Doroty Wrzosków w Zawadach mieszkających
  Świadkowie:Józef Żyznowski l.30, Mateusz Żyznowski l.40, Stanisław Wrzosek l.27 z Żyznowa, Jakub Jastrzębski l.38 z Kleczkowa.

  Kleczkowo I 1814.06.12
  Piotr Czartoryski l.24, ur. 25.06. r.b.k., s. niegdy Grzegorza Czartoryskiego zm. 08.12.1808 i żyjącej Petroneli Mierzejewskiej dziedziców w Dzbeninie zam, wdowiec po Małgorzacie Wierzbowskiej zm 27.03.1814 w Dzbeninie
  a Teresą Jastrzębską l.24, ur. 25.10. r.b.k. ,c. nieżyjącego Jana Jastrzębskiego zm. 15.07.1807 i żyjącej Anny z Dzwonkowskich w Kleczkowie zamieszkałych.
  Świadkowie: Jakub Jastrzębowski l.38 - brat ślubującego, Tomasz Grabińśki l.23, Stanisław Mierzejewski l.22, Andrzej Chrostowski l.34.

  Kamionowo XXV 1814.02.20
  Paweł Chełstowski l.49 ur. 28.01. r.b.k. syn nieżyjącego Antoniego i Krystyny z Gumkowskich we wsi Gocłach Wlk. paraf. Czerwińskiej dziedzice. Wdowiec po zm. 19.01.1814 Salomei z Opęchowskich pierwszego ślubu swojej małżonce zam. we wsi Zalesie Poczynki
  a Krystyną Kamionowską l.19 ur.15.03. r.b.k., c. Stanisława i Franciszki z Dzwonkowskich
  Świadkowie: Antoni Kamionowski l.21 z Zalesia, Felicjan Tarnowski l.45, Maciej Białobrzeski l.35, Ignacy Kamionowski l.31 w Kamionowie dziedzice zam.

  Kamionowo XXIV 1814 02.20
  Felicjan Tarnowski l.45 ur. 20.05. r.b.k., s. nieżyjącego Szymona i Maryanny z Tyszków w Kamionowie dziedzicznie zam. Wdowiec po Łucji z Wądołkowskich zm 27.01.1814
  a Katarzyną Szabłowską l.26, ur. 20.11. r.b.k. c. nieżyjącego Jana Szabłowskiego i Anastazji z Mieczkowskich przy matce w Kamionowie pozostającą.
  Świadkowie: Józef l.70, Jan l.48 Kamionowscy, Jakub l.30, Maciej l.35 Białobrzescy w Kamionowie zam.

  Kamionowo XXIII
  Jan Kamionowski l.48 ur.20.07. r.b.k. s. nieżyjącego Szymona i Antoniny z Żebrowskich?, wdowiec po Antoninie z Żebrowskich? (zm 30.08.1813 czy data ślubu?)
  a Łucją Szabłowską l.26, ur. 20.11.r.b.k. c. niegdy Jana Szabłowskiego i żyjącej Anastazji z Mieczkowskich.
  Świadkowie: Józef l.80, Stanisław l.50 Kamionowscy, Jakub l.30, Maciej l.35 Białobrzescy

  Dzbenin XXII
  Walenty Dąbrowski l.29 ur.08.02 r.b.k. s. niegdy Jana i Klary Kołodzie we wsi Ziemiaki zam. i zm. a obecnie mieszkający w Dzbenienie pod Nr.4
  a Krystyną Białobrzeską l.31 ur. 11.03. c. nieżyjących Krzysztofa Białobrzeskiego i Katarzyny z Mierzejewskich zam. w Dzbeninie.
  Świadkowie: Hieronim l.45, Wawrzyniec l.40 Białobrzescy, Mikołaj Wierzbowski l.30, Piotr Czartoryski l.25

  Kamionowo XI 1816.02.09
  Piotr Jakacki l.23 ur. 31.07. r.b.k., s. Józefa i Maryanny Łubianki (Łuba) we wsi Borbuch Jakać dziedz. zam.
  a Zofią Tarnowską l.19 ur. 02.04. r.b.k., c. Felicjana Tarnowskiego i nieżyjącej Łucji z Wądołkowskich zm w 1813 w kamionowie.
  Świadkowie: Andrzej Truszkowski l.24 - dziedz. w Truszkach Pikutach, Jakub Jakacki l.41 z Jakaci, Kazimierz Duchnowski l.26, Jakub wądołkowski l.40 z Kamionowa.

  BudneXI Ślub Stanisława Zwierzyńskiego i Barbary Szewczakówny, syn Pawła i Małgorzaty z Modzelewskich we wsi Zaruziu parafii Miastkowskiej, młynarzy.

  Żyznowo IX 1815.01.25.
  Józef Kamionowski l.35 ur. 17.04. r.b.k., s. Franciszka Kamionowskiego dziedz. z Kamionowa i Franciszki Szabłowskiej zwanych "Szelążek"
  a Panną Małgorzatą Żyznowską l.50, ur. 02.07. r.b.k., c. Michała i Rozalii z Szabłowskich małż. Wierzbowskich we wsi Wierzbowie paraf. Szczepankowskiej, wdowa po Franciszku Żyznowskim zm. 03.05.1807 z Żyznowa wraz z dziećmi.
  Świadek: Jan Żyznowski l.26, Błażej Żyznowski l.62, Józef Żyznowski l.38, Ignacy Dąbkowski l.52 z Żyznowa.

  Dąbek VIII 1815.01.29
  Stanisław Woysz l.40 ur. 15.06. r.b.k., s. Tadeusza Woysz i Petroneli z Tyszków małż. w Dąbku zam.
  a uczciwą Magdaleną Kamionowską l.36 ur.01.08. r.b.k. zwana "Klepakówna" c. Franciszka i Justyny z Klepaków w Milewie Wlk. paraf. Piskowskiej zam.
  Świadek: Józef Rostkowski l.35, Maciej Dąbkowski l.39. Jan Choromański l.43, Paweł Dąbkowski l.38 we wsi Dąbek zam.

  Info: Agata Zalewska l.46 ur. 09.02 wdowa po Macieju Zalewskim, córka Franciszka Golanka i Reginy Kopytkowskiej. Maciej Zalewski z Suchcic zm. 22.08.1811 mieszkająca przy synu Ignacym Zalewskim l.30

  Kleczkowo IV 1816.03.23
  Franciszek Opęchowski l.25. s. Szymona l.63 i Agnieszki Dzbeńskiej
  a Anną Dzwonkowską l.18 ur. 29.07. r.b.k., c. Franciszka i Agnieszki z Radgoskich
  Świadkowie: Augustyn l.50, Piotr l.45 Kleczkowscy
  Wawarzyniec Opęchowski

  Dąbek II 1816 r.
  Antoni Smogorzewski i Teresa Dąbkowska l.19. ur. 16.04. r.b.k., c. nieżyjącego Franciszka zwanego "Rzym" zm. 10.02.1807 i żyjącej Marcyanny z Żyznowskich małż. Dąbkowskich, przy pasierbie Ludwiku Dąbkowskim zam.
  Świadkowie: Franciszek Opęchowski l.26, Jakub Wierzbowski l.40, Karol Dąbkowski l.40, Kacper Dąbkowski l.38 z Dąbka.

  Info: Walenty Opęchowski zwany "Piaseczny" zm. 30.12.1794 i żona Julianna z Mierzejewskich, drugim ślubem Chełstowska zm. 12.02.1812 r., ich syn Jan Opęchowski będący w Wojsku Polskiem Wachmistrzem prze generała, szefa sztabu głównego Talińskiego w Łowiczu rozkazem z dnia 27.02.1815 pod nr. 1354 cebrzytowany? na strażnika granicznego aprobowany bierze ślub z
  Józefą Dzwonkowską l.24 ur. 07.08. r.b.k., c. nieżyjącego Wojciecha Dzwonkowskiego, dziedzica w Kleczkowie zm. 29.01.1807 r. i Katarzyny z Trzasków zm. 09.09.1808 r., przy szwagrze Rochu Piskowskim w Kleczkowie pod nr. 19
  Świadkowie: Franciszek Dzwonkowski l.36 - brat stryjeczny, Andrzej Uszyński l.39 -organista, Ignacy Zaleski l.22- sołtys Kleczkowa, Andrzej Czerwiński l.40 -mistrz szewski.

  Zawady VIII 1816 r
  Ślub Józefa Jastrzębskiego l.38 s. Ignacego i Marianny z Gostkowskich przed 3 laty zmarłej, pierwszym ślubem mąż Franciszki Jastrzębskiej po której małoletnia Anna l.16, po drugiej Józefacie Rostkowskiej bezpotomnie 15.06. roku bieżącego zmarłej, wdowiec.
  a Panną Maryanną Wrzoskówną ur. 15.04.1791 c. Walentego i Małgorzaty Szabłowskiej małż. Wrzosków w Zawadach zam
  Świadkowie: Franciszek Szabłowski l.32, Walenty Żyznowski l.22, Ludwik Szabłowski l.24 w Szabłach Młodych zam., Józef Mierzejewski l. 25 w Szabłach Starych.

  Dzbenin VII 1816 r.
  Piotr Gumkowski l.32 ur.03.08. s. Baltazara i Agaty z Opęchowskich małż. Gumkowskich po rodzicach w Dzbeninie zam.
  a Marianną Malinowską l.35 ur. 15.05. z paraf. Goworowskiej c. Franciszka i Antoniny Malinowskich we wsi Suchcicach zam.
  Świadkowie: Grzegorz Wierzbowski l.60, Jan Dzbeński l.30, Mikołaj Trzaska l.50, Jan Mierzejewski l.40 z Dzbenina.

  Opęchowo VI 1816.07.20
  Michał Dobkowski l.38 ur. 20.09 r.b.k., s. Jakuba i Zuzanny z Czartoryskich ze wsi Czartoria paraf. Miastkowskiej.
  a Agnieszką Łubina (Łuba) l.29 ur. 05.01 r.b.k., c. Macieja i Maryanny Kadłubowskich małż. Łubów w Łubach Wlk. zam. - po zmarłym 09.03.1815 Janie Łubie w Łubach Dużych wdowa w Opęchowie zam.
  Świadkowie: Gabryel Grzymała l.41, paweł Czartoryski l.38, Kaziemierz kadłubowski l.60 z Łub, Błażej Dobkowski l.28 z Opęchowa.

  Dzbenin V 1816.07.07
  Anotni Bobiński l.21. ur. 13.06. r.b.k. s. Andrzeja Bobińskiego i Małgorzaty Mierzejewskiej w Bobinie ur.
  we wsi Dzbenin dziedzicznie swej matki zam.
  a Zofią Wierzbowską l.16 ur. 15.06. r.b.k. c. Pawła Wierzbowskiego i żyjącej Maryanny z Dąbkowskich przy matce pozostającą.
  Świadkowie: Franciszek Bobiński l.30, Jan Mierzejewski l.28, Andrzej Chrostowski l.30, Piotr Bartycki l.28 z Dzbenina

  Łątczyn II 1817.10.27
  Franciszek Dąbkowski l.25 ur. 05.10 r.b.k. z Krasnosielca, s. Józefa i nieżyjącej Małgorzaty Lorentowej małżonków ze wsi Suche paraf. Podoskiej
  a Marianną Artfińską l.25. ur. 11.08. r.b.k., c. Marcina? Artfińskiego i Katarzyny Nerkowej

  Kleczkowo 1817 r.
  Ślub Adama Krzyżanowskiego  l.28 s. Jana i Elżbiety z miasta Watenborga (Barczewa) zmarłych w Kleczkowie
  a Ewą Muszyńską - nieślubną córką Klary Muszyńskiej

  Niedźwieck z 1817 ( to chyba ostatni wpis jaki zauważyłem odnośnie tej miejscowości. Potem znika z zapisów)
  Ślub Jana Zaremba i Angeli Juliańska z Warszawy na służbie w Trzaskach pozostająca
  Świadkowie: Marcin Tyszka l.48 ze wsi Mieczki, Norbert Mierzejewski ze wsi Łosie l.40 - wójt gminy parafii Piskiej, Karol Dąbkowski l.42 ze wsi Dąbek - wójt Gierwat, Jan Grabiński l.50 - starosta z Kleczkowa

  Kamionowo XII 1817.02.03
  Michał Kamionowski ur. 23.09.1792 w Kamionowie s.Józefa i nieżyjącej Anny z Dobkowskich przy ojcu żyjący.
  a Rozalią Wądołkowską l.18 r.b.k. ur. 25.02.1799 c. Jakuba Wądołkowskiego z Kamionowa dziedz. zam. i nieżyjącej Agnieszki Białobrzeskiej
  Świadkowie: Franciszek Kamionowski l.23, Franciszek Szabłowski l.32 z Kamionowa, Chryzostom Wyszomirski l.21, Józef Żyznowski l.33

  Dzbenin X 1816.11.04
  Jakub Jastrzębowski l.31. ur. 18.05. r.b.k., s. nieżyjącego Jana  i żyjącej Anny Dzwonkowskiej małżonków Jastrzębskich
  a Maryanną Czartoryską l.19 ur. 15.06. r.b.k., c. nieżyjącego Grzegorza Czartoryskiego we wsi Czartorii paraf. Miastkowskiej zam. a także Dzbenina zmarłego 08.12.1807 oraz żyjącej Petroneli z Mierzejewskich małżonków Czartoryskich, pierwszym ślubem Białobrzeskiej. Zam w tejże wsi Dzbeninie przy matce i bracie swym Antonim Czartoryskim
  Świadkowie: Piotr Czartoryski l.25 z Dzbenina, Jan l.25, Franciszek l.22 Opęchowie???
  Roch Piskowski l.40 z Kleczkowa

  Kleczkowo IX 1819.02.02
  Slub Józef Jakub Sarnacki l.28 ur. 05.07. r.b.k., s. Gierwazego we wsi Żebrach paraf. Lachowo Biebrzański województwa augustowskiego z niegdy Teresy Mierzejewskiej
  a Konstancją Grabińską l.22, ir. 18.02. r.b.k. c. nieżyjącego Baltazara Grabińskiego

  Żyznowo II 1818.08.24
  Stanisław Żyznowski l.23. 08.07 r.b.k., s. Bartłomieja dziedzic w Żyznowie i nieżyjącej Franciszki Dzwonkowskiej.
  a Maryanną Żyznowską ur. 05.04.1800 r. c. Franciszka Żyznowskiego i Małgorzaty Wierzbowskiej
  Świadkowie: Franciszek Szabłowski l.36, Walenty l.35, Wojciech l.40, Józef l.38 Żyznowskich w Żyznowie mieszkających.

  Opęchowo I 1818.07.18
  Szymon Opęchowski l.67 ur.27.10. r.b.k., s. Wacława i Heleny z Jankowskich w Opęchowie zam. Wdowiec po zm. 24.06.1817 r. Agnieszce Dzbeńskiej
  a Dorotą Mierzejewską l.37 07.02. r.b.k., c. Andrzeja Mierzejewskiego i Gertrudy także z domu Mierzejewskiej małżonków we wsi Jankowo paraf. Nowogrodzkiej zam.
  Świadkowie:Maciej Mieczkowski l.30 we wsi Mieczki paraf. Piskiej, Piotr Kleczkowski l.42, Sławetny Balcer Skarpetkowski l.32 -kowal, Jan Matuszewicz l.36

  Info ze ślubu wdowca Jana Matuszewicza i Katarzyny Ustaszewskiej pochodzącej z Jankowa a ur. 18.03.1791 c. Szymona i Agnieszki

  Łątczyn VIII 1818.02.01
  Ślub: Benedykt Ziemczyk ur. 22.03.1793 s. Adama i Józefaty z Szewczaków
  a Anną Mierzejewską ur.26.07.1801 c. Grzegorza Mierzejewskiego gospodarza z Łątczyna i Heleny Potokowej
  Świadkowie: Franciszek Ziemczyk l.46. Kaziemierz Kupis l.49, Ignacy l.56, Jakub l.50 Nerków

  Łątczyn V 1816.11.16
  Ślub Franciszka Nerczaka i Małgorzaty Ziemczyk

  Radgoszcz,
  Info ze ślubu Macieja Borkowskiego ur.20.02.1790 z Nowogrodu a Anną Grabowską z okolic Małego Płocka
  Świadkowie: Walenty Choromański l.32, Piotr l.40, Augustyn l.50 Kleczkowscy oraz Konstanty Grabiński l.50

  Kleczkowo
  info ze śłubu Teresy Wierzbowskiej l.22. ur. 29.09 r.b.k., c. Jana Wierzbowskiego dziedzica Opęchowa zm 14.08.1807 r. i żyjącej Marianny Dąbkowskiej drugim ślubem z Jakubem Wierzbowskim
  a Andrzejem Wasilewskim z Wasilkowa który adoptował Mariannę Agatę Wierzbowską  ur.05.04.1815 z Teresy oraz Karola Wierzbowskiego ur.29.01.1819 r. syna spłodzonego swey teraźniejszej oblubienicy, uznając za swoją wtórną córkę i swego własnego syna i przyznaje aby się imieniem Wasilewska-Wasilewski nazywali

  Kleczkowo XIV 1819.02.06
  Benedykt Jankowski ze Smłodowskiej paraf. (czyli ze Śniadowskiej) l.26. ur. 24.03 r.b.k., s. Wawrzyńca zm. 30.09.1792 r. i Marcjanny z Choynowskich, drugim ślubem Salkowskiej zm. 19.09.1818 we wsi Jemielite Stare
  a Elżbietą Żyznowską l.22 06.11.r.b.k., c. Andrzeja Żyznowskiego zm.12.09.1818 z Kleczkowa i Małgorzaty Dzwonkowskiej w 1804 r. zm.
  Świadkowie: Franciszek Dzwonkowski l.39, Walenty Choromański l.32, Augustyn l.50, Piotr l.42 Kleczkowscy

  Info
  Mikołaj Sawczyk l.21 ur. 06.12. r.b.k., s. Józefa zm.18.11.1807 r. i Katarzyny z Dzwonkowskich drugim ślubem za Tomasza Kacprzaka
  a Katarzyną Kupisowską l.22 ur. 01.10 r.b.k, c. Wawrzyńća i Barbary Pachównej

  Dzbenin VI 1820.02.07
  Wawrzyniec Mierzejewski l.26 ur. 13.08. r.b.k., s. Jakuba i Elżbiety z Długokęckich zam Dzbenin
  a Marianną Gocłowską l.30 ur. 07.09 r.b.k., c. Baltazara i Agaty z Opęchowskich małżonków Gumkowskich, wdową  po Andrzeju Gocłowskim zm 05.03.1819 r zam. w Dzbeninie
  Świadkowie: Jan Mierzejewski l.30 - brat zaślubionej z Dzbenina,Antoni Kleczkowski l.22. - dyr. szkoły parafialnej w Kleczkowie, Baltazar Skarpetkowski l.33 - kowal, Jan Matuszewicz l.38 - dziad szpitalny

  Żyznowo XII 1820.02.06
  Stawili się Antoni Żyznowski l.27, ur.16.06. r.b.k, s. nieżyjącego Franciszka Żyznowskiego i Małgorzaty z Wierzbowskich drugim ślubem Kamionowskiej, przy matce i ojczymie zamieszkała
  Panna Józefata Żyznowska l.27 ur. 27.04.r.b.k., c. Jakuba zmarłego 01.12.1898 w Żyznowie i żyjącej Marianny z Choromańskich małżonków Żyznowskich
  Świadkowie: Ignacy Dąbkowski l.55, Mikołaj Żyznowski l.40

  Budne IX 1821.02.04
  Kacper Wierzbicki l.23 03.01.r.b.k., s. Antoniego i Barbary we wsi Horycznowizna lub Utrata gm. Miastokwskiej
  a Franciszką Szczykówną l.17 ur. 16.04. r.b.k., c. Szymona i Katarzyny Dobiegównej? małżonków Szewczyk ze wsi Koronnej Budne, gm. Dylewo paraf. Kleczkowskiej

  Info
  Ślub Walentego Gałązka l.18 ur. 20.11. r.b.k., s. Jana i Konstancji z Mierzejewskich małżonków Gałązków z Miastkowa
  a Panna Angelą Mierzejewską l.19 r.b.k. 08.12 c. Walentego Mierzejewskiego dziedzica Dzbenina i żyjącej Franciszki ze Smogorzewskich, drugim ślubem Gumkowskiej małżonków Mierzejewskich przy matce i ojczymie
  Świadkowie: Wincenty Gumkowski l.40-ojczym, Andrzej Chrostowski l.40, Wawrzyniec Białobrzeski l.48, Michał Mierzejewski l.40 zamieszkały Dzbenin

  Zawady II 1820.05.15
  Franciszek Dąbkowski l.51 ur. 29.03 r.b.k., s. Jana Dąbkowskiego dziedzic częśćiowy Kleczkowa i Żyznowa, zm 15.05.1804 oraz Krystyny z Żyznowskich zm. 08.06.1774
  Wdowiec po pierwszej żonie Angeli Roźkiewicz zm.30.06.1816
  a Magdaleną Wrzoskówną l.23 ur. 15.07. r.b.k., c. Rocha Wrzoska zm. 25.02. 1820 w Zawadach i żyjącej Doroty z Jastrzębskich
  Świadkowie: Baltazaral.26, Stanisław l.35 Wrzoskowie - bracia rodzeni
  Ignacy Dąbkowski l.55 -brat rodzony młodej, Mikołaj Żyznowski l.40 z Żyznowa

  Dąbek X
  Ślub Nikodema Wierzbowskiego i Marcjanny Jakackiej córki Franciszka i Łucji Zaorskiej

  Dąbek I 1819.06.20
  Ślub Antoniego Aleksandra Jakackiego l.28 ur. 02.06. r.b.k., s. Franciszka Jakackiego z Dabka zm. 09.11.1807 r oraz żyjącej Łucji Zaorskiej zam. w Dąbku
  a Marianną Wądołkowską l.25 ur. 03.07. r.b.k. córki zm. 15.12.1802  Antoniego dziedz. Dąbka i Gertrudy z Jastrzębskich, drugim ślubem Józefa Dąbkowskiego dziedz. w Dąbku małżonków przy matce zostającą. Wydano pozwolenie ze względu na pokrewieństwo 3 stopnia.
  Świadkowie: Karol Dabkowski l.45 - wójt gminy Dąbek
  Antoni Kleczkowski L.22 - dyr. szkoły parafialnej
  Antoni Uszyński l.35 - rachującego
  Jana Matuszyńskiego l.39


  Kleczkowo1770
  Dąbek. Chrzest Apolonii córki Mathiasa (Mateusza?) Choromańskiego i Doroty Choromańskiej
  Świadkowie: Michał Wierzbowski i Katarzyna Dobkowska

  Troszyn 1770
  Urodziny Karola syna Adama i Franciszki z Mierzejewskich małż. Chełstowskich
  Świadkowie: Wawrzyniec Żochowski. Konst?? Choromańsk?

  1790 Jan Mierzejewski ur. 27.06.1790 jego ojciec Piotr Mierzejewski zm. 1807.04.09

  1790 Petronela Mierzejewska ur. 29.06.1790 w Dzbeninie  © Zbyszek Mierzejewski. Zgadzam się na wykorzystanie treści powyższego artykułu pod warunkiem powiadomienia mnie o tym oraz podania celu i źródła

  6 komentarzy:

  1. witam serdecznie-ciekawe oraz pouczające posty-ja dopiero zaczynam,szukam ciekawych i pouczających treści.zapraszam do mnie.

   OdpowiedzUsuń
  2. Witam Panie Zbyszku.Szukajac rodziny natrafilem na stronie www.szukajwarchiwach.pl na ślub Antoniego Mierzejewskiego l.43 w Buczu,którego rodzice Jan Mierzejewski i Rozalia Gumbowska pochodzili z parafii kleczkowskiej i czerwińskiej.Ślubu należy szukać na tej stronie w parafii Bucz 1815 r.http://szukajwarchiwach.pl/53/3251/0/4/18/skan/widok/Pbz5-cHU5JC5H0rQrJHRig/ .Pozdrawiam Andrzej Mierzejewski.

   OdpowiedzUsuń
   Odpowiedzi
   1. Witam i bardzo dziękuję za ta informacje. Póki co nie potrafię jej powiązać z moimi Mierzejewskimi ale już samo to, że tak daleko znalazł się Mierzejewski z okolic Kleczkowa jest intrygujące. Sprawdziłem i skonsultowałem informację z Garretem Mierzejewskim i jesteśmy pewni że rodzicami byli Jan Mierzejewski i Rozalia Gumkowska.
    W uzupełnieniu dodam, że ten Antoni miał jeszcze trzech braci. Rodzina ta przeniosła się z Kleczkowa do Damian. Garret napisał że posiada informacje o 10 pokoleniach tej gałęzi rodziny.

    Usuń
  3. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za tą informację. Po wstępnej analizie sądzę, że nazwisko matki Antoniego to Rozalia Gumkowska. Ale najciekawsza jest przeprowadzka z Mazowsza do Wielkopolski, przecież to po rozbiorach zupełnie inny kraj.
   Tak, więc nigdy nie wiadomo, gdzie odnajdziemy naszą rodzinę.

   OdpowiedzUsuń
  4. Dziś otrzymałem te informacje od Pana Grzegorza Nagórki. Stanowią one uzupełnienie wiedzy o historii i mieszkańcach Kamionowa.
   "Nagórki Jabłoń parafia Zambrowo...W 1434 roku książe Boleslaw IV nadał Janowi, Jakubowi i Maciejowi Z Poslina 20 włók zwanych Kamionowo przy granicy Jana Choromańskiego z brzegiem rzeczki Trzmielnik do granicy Dobroslawa. Wymieniani bracia te 20 włók zamienili z Myrzonem synem Dobrosława z Radgoszczy za 10 wlok Jablonowa nad rzeczka Jabłoń."

   "Inne opracowanie do tych samych danych dodaje:
   Potomkowie Myrzona z Radogoszczy przyjęli nazwisko Nagórkowie herbu Nabram. („Historia Gminy Zambrów”)"
   Dziękuję

   OdpowiedzUsuń
  5. Poszukuję informacji na temat ślubu Zofii Łuniewskiej z Bolesławem Borkowskim, zawartego w Kleczkowie ok. 1920 r. Kontakt: cnow@poczta.onet.pl

   OdpowiedzUsuń

  Baner 720x300

  create your own banner at mybannermaker.com!
  Copy this code to your website to display this banner!