sobota, 14 maja 2011

Earliest Orbik records in Bargłów-Kościelny Parish [Najstarsze zapisy metrylane o Orbikach w parafii Bargłów Kościelny]

Parish Records from Barglow Koscielny also show Orbiks starting in 1680.
W księgach metrykalnych parafii Bargłów Kościelny występują Orbikowie od 1680 roku
In the 1680s and 90s, there were 5 adult Orbiks in Barglow Koscielny parish, all in Tayno: Tomas Orbik, Andreas Orbik, Jakob Orbik, Albertus Orbik, and Anna Orbik.
W 1680 i 1690s, było 5 dorosłych osób o nazwisku Orbik w księgach parafii Bargłów Kościelny, wszystkie w Tayno: Tomas Orbik, Andreas Orbik, Jakob Orbik, Albertus Orbik, Anna Orbik.

Tomas Orbik and Zophia
Birth in 1680 of Tomas Orbik, son of Tomas Orbik and Zophia. Record 47.
Birth in 1680 of Simon Orbik, son of Tomas Orbik and Zofia. Record 160.
Birth in 1684 of Laurentis Orbik, son of Tomas Orbik and Zofia. Record 227.
Birth in 1685 of Joannes Orbik, son of Tomas Orbik and Zofia. Record 449.
Birth in 1684 of Marianna, to Christofer Wibicki and Anna Orbik - Record 269.

In 1680 Andreas Orbik was a witness to a marriage. Record 123.
W 1680 Andreas Orbik był świadkiem małżeństwa.
In 1693 Anna Orbik was a witness to a marriage. Record 269.
W 1693 Anna Orbik była świadkiem małżeństwa.

Jakob Orbik and Nastasia
Birth in 1680 of Mathias son of Jakob Orbik and Nastasia. Page 15-Record 103
3 May 1683, Birth of Anna, daughter of Jakob Orbik and Nastasia - Record 218.

Adalbert Orbik and Marianne Klimont
Birth in 1678 of Zofia daughter of Adalbert Orbik and Marianne-Record 332.
Birth in April 1689 of Kristopher Orbik, son of Adalbert Orbik and Marianne.
Birth in 1708 of Marianna Orbik, daughter of Albertus Orbik and Marianna Klimont.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Baner 720x300

create your own banner at mybannermaker.com!
Copy this code to your website to display this banner!